Körens tidigare framträdanden

Körens program hösten 2021

Söndag 12 december kl. 15.00

Advents och Julkonsert

En härlig blandning av gammalt och nytt!

 Viksjö Motettkör

 Helene Kimblad, alt   Catherine Skagstedt, klaver   Eva-Karin Remback, dirigent

Fredag 24 december kl. 23.00

Julaftonsmässa.

Körens program för hösten 2019

Söndag   8/9   kl  10.00 Gudstjänst Viksjö kyrka

Söndag 20/10 kl 16.00 Mässa i Järfälla kyrka 

Lördag  2/11  kl 18.00 Allhelgonakonsert, Viksjö

Söndag  1/12  kl 10.00 Adventsgudstjänst, Viksjö

Söndag 15/12 kl 18.00 Julkonsert, Viksjö

 Körens program för våren  2019

24/2  kl 11.00  sjunger i Gudstjänst

 10/3  kl 11.00  sjunger i Gudstjänst

 24/3  kl 18.00  Konsert Marie Bebådelsedag

         J.Haydn:Missa Brevis St Joannis de Deo

          Mariamusik från skilda epoker,  

 19/4  kl 11.00  Långfredagsgudstjänst

 19/6    kl 18.00  Konsert 

          S.E. Erlö: Mässa i folkton  bl.a.

  Körens program för hösten  2018

  7/10  kl 11.00  sjunger i högmässa

  3/11  kl 16.00  Konsert Mozart: Requiem

 2/12  kl 11.00  1:a advent

 16/12 kl 18.00 Konsert Händel: Messias

 24/12 kl 23.00 Midnattsmässa

Körens program för våren 2018

28/1 kl. 16.00 Deltar i Mässa i Viksjö Kyrka

11/3 kl.  11.00  Deltar i Gudstjänst i Järfälla kyrka

30/3 kl.  11.00  Långfredagsgudstjänst

15/4 kl. 18.00 Kärlekens tid - En konsert för fred

  K. Jenkins: A choral suite

  E-K. Remback: Himmelriket på jorden

  B. Andersson  M. Jackson

  Järfälla Oratoriekör, Järfälla Musikkår

  Åke Hedbom, dir.  E-K. Remback , dir.

10/6  kl. 18.00 I denna ljuva sommartid, vårkonsert

30/6  kl. 18.00 Sommarkonsert i Arbrå kyrka

Körens program för hösten 2017

 3/9    kl. 16.00 Deltar i Gudstjänst

 8/10  kl.  11.00 Deltar i Gudstjänst

 4/11  kl.  16.00 Musikgudstjänst,  G. Faure: Requiem och Oändligt han ger,  Bach: När allt omkring mig vilar

 3/12  kl. 11.00  1:a Advent. Adventssånger.

 17/12 kl. 18.00  Advents och Julmusik, B. Britten: A ceremony of Carols. Delar ur Händels Messias

 24/12 kl.23.00 Midnattsmässa

Körens program för våren 2017

26/2 kl. 16.00  Deltar i Gudstjänst 

26/3 kl. 18.00 Konsert, Vivaldis Gloria, Mariamusik från skilda epoker

 14/4 kl. 11.00 Deltar i Långfredagsgudstjänst

 11/6 kl. 18.00 Konsert "Sånger med doft av sommar!"  och Remback: Missa Christo

Per-Erik Lindskog, tenor

Bengt Tribukait, orgel

Johan Kyllmar, cello

Eva-Karin Remback, dirigent

Viksjö Motettkör

Körens  program för hösten 2016

2/10  kl.16.00, Hållbarhetens Mässa, sång Motettkören

5/11  kl.16.00, Musikgudstjänst på alla Helgons dag

        M. Duruflé: Requiem

        E-K. Remback: Requiem aeternam dona eis 

        L. Sandell-Berg: Bred dina vida vingar

         Bengt Tribukait, orgel

         Eva-Karin Remback, dirigent och solist

        Viksjö Motettkör

27/11 kl.11.00, Adventsgudstjänst med Barnkörerna och Motettkören

11/12 kl.18.00, Bach : Juloratoriet del IV-V

        Hanna Wåhlin, sopran

        Helene Kimblad, alt

        Fredrik Strid, tenor

        Anton Eriksson, bas

        Orkester, med tidstrogna instrument

        Eva-Karin Remback, dirigent

        Viksjö Motettkör

24/12 kl. 23.00, Midnattsmässa    

Körens program för VÅREN 2016

21/2 kl.11.00  Deltar i Högmässa

13/3 kl.11.00  Deltar i Högmässa

25/3 kl.11.00  Deltar i Långfredagsgudstjänst      

3/4  kl.16.00   Deltar i Tac o lov mässa

10/4 kl 18.00  Konsert "En tidsresa", Mässmusik från 1500 till 1900-tal   

   Remback: Liten mässa i E

   Fauré : Messe Basse  

   Mozart: Laudate Dominum   

   Haydn: Lilla orgelmässan

   Palestrina:  Missa Brevis, Kyrie

   Lasso:  ur Missa Octavi Toni, Benedictus och Agnus Dei  

   Beethoven: Menuett

        Boris  Kazinik, violin    Irina Patsevina, violin    Daniel Katzinik,    klarinett   Evelina Kazinik, flöjt 

       Cathrine Skagstedt, orgel 

       Johan Kyllmar, cello 

      Eva-Karin Remback, dirigent

      Viksjö Motettkör

Konserter och sång under vår Tysklandsresa:

Torsdag 4 maj deltog vi i ett evenemang som  heter "Tag der Begegnung" i Magdeburg kl 10:00.   Kl 17:00 konsert i Markusgemeinde.    

Lördag 6 maj konsert i Fallersleben/Wolfsburg kl 19:00.

22/5  Konsert  "Tysklandskonserten" i Viksjö Kyrka.         

Musik av Palestrina, Duruflé, Olsson, Busto 

Körens program för HÖSTEN 2015

30/8   kl 11.00   Medverkan i Högmässa i Viksjö Kyrka

9/10   kl 19.00  Jubileumskonsert  med Järfälla Gospel och musiker

31/10  kl 16.00  Musikgudstjänst på Alla Helgons Dag.

          M.Duruflé :  Requiem 
          Viksjö Motettkör
          Bengt Tribukait, orgel
          Eva-Karin Remback, solist, dirigent

29/11  kl 11.00   Adventsgudstjänst

13/12  kl 18.00  Julkonsert

            B. Britten : A Ceremony of Carols
           Traditionell advents och julmusik.

          
           Viksjö Motettkör
           Margareta Nilsson, harpa
           Eva-Karin Remback, dirigent, solist

24/12  kl 23.00  Julnattsmässa

Körens program för VÅREN 2015

22 /2    kl.11.00 Gudstjänst   

T. Tallis:   Purge me, O Lord

E-K. Remback: Davids 23:e Psalm

Å. Edvinsson: Vila i mig

J. Lejon: Sång till ljuset     

22/3    kl.18.00 Konsert på Marie Bebådelsedag
J.H.Roman : Den Svenska Messan
Mariamusik : Busto, Cacccini mfl
Hanna Wåhlin, sopran
Helene Kimblad, alt
Kammarorkester
Eva-Karin Remback, dirigent
Viksjö Motettkör
                  

3/4     kl.11.00 Långfredagsgudstjänst  

Sanden: Se, vi gå upp till Jerusalem ,  

Remback: Kyrie, Agnus Dei ur Liten Mässa i C

Bach: O, huvud blodigt sårat,      

Mozart: Ave verum corpus

10/5   kl.18.00 Vårkonsert med Järfälla Symfoniorkester och Aspnäskyrkans kör på Järfälla Kulturscen.

Kören sjunger bl.a. Lindblad: Vintern ra... Prins Gustav: Glad såsom fågeln,  Kuhlau: Majsång, Lundh: Hör hur västanvinden,  De la Halle: Madrigal,  Haydn: Lantfolkets kör ur Våren ur Årstiderna,  Larsson: Förklädd Gud, Remback: Fylld av fröjd,Helig,  Rutter: A Gaelic blessing, For the beauty of the Earth       

7/6  kl.18.00   Försommarkonsert i Viksjö kyrka

"Toner från medeltid till nutid, kryddade med sol, kärlek, blomster"          

Per Lund, piano

Eva-Karin Remback, dirigent

Viksjö Motettkör


Hösten2014

7/9 Öppet hus i Viksjö kyrka 11.00-15.00
Kl 11.00 Gudstjänst med Barnkörerna, Järfälla Gospel och Viksjö Motettkör. Kom och prova på att sjunga i kör bl.a.


5/10 Kl 11.00  Mässa
Viksjö Motettkör


1/11 Kl. 16.00 Musikgudstjänst på Alla Helgons Dag

W.A.Mozart : Requiem
Sofia Niklasson, sopran  Eva-Karin Remback, alt,
Mikael Stenbaek, tenor   Lars Brissman Johansson, bas
Cathrine Skagstedt, orgel  Johan Kyllmar, cello 
Åke Hedbom, kontrabas   Eva-Karin Remback, dirigent
Viksjö Motettkör


30/11 kl. 11.00 Adventsgudstjänst

Barn & Diskantkören
Viksjö Motettkör


14/12 kl. 18.00 J.S.Bach: Juloratoriet del I-III
Eva-Karin Remback, sopran, alt 
Jon Nilsson, tenor    John Erik Eleby, bas
Sofia Wänström, konsertmästare
Orkester med tidstrogna instrument 
Eva-Karin Remback, dirigent

Viksjö Motettkör


24/12 kl. 23.00 Midnattsmässa
Viksjö Motettkör

 

Våren 2014

9/2 kl 11.00  E-K. Remback: Kantat för ljusets barn,
Christina Öhrling, cello Johan Kyllmar, cello
Pär Lund, piano
Viksjö Motettkör
Eva-Karin Remback, dirigent

23/3 kl. 18.00 Mariamusik från skilda epoker
A.Vivaldi: Magnificat
M.Reger: Tre Mariasånger
J.Arcadelt: Ave Maria
S.Rachmaninov: Ave Maria
Instrumentalt
E-K. Remback: Amoroso, Jungfru Maria, Luce
A.Vivaldi: Sonat i E
Sofia Wänström, violin I Ida Andersson, violin II
Thomas Ringqvist, viola Johan Kyllmar, cello
Jan Holmgren, oboe I Alexander Klimentov-Löfstrand, oboe II
Cathrine Skagstedt, cembalo Åke Hedbom, kontrabas
Viksjö Motettkör
Eva-Karin Remback, dirigent


18/4 kl. 11.00 Långfredagsgudstjänst
U. Sandén: Se, vi gå upp till Jerusalem
J.S. Bach: O, huvud blodigt sårat
E-K. Remback: Ur liten mässa i C: Kyrie-Agnus Dei
W.A. Mozart: Ave verum corpus


25/5 kl. 18.00 Försommarkonsert
Verk av bl.a. W.Peterson-Berger, B.Hansson, B.Andersson, E.Grieg, T.Morley,H.L.Hasler, J.Canteloube, E.Skarby, H.Alfvén och E-K. Remback.
Elisabeth Berg, sopran Per Lund, piano

Viksjö Motettkör
Eva-Karin Remback, dirigent

HÖSTEN 2013

25/8 kl. 11.00 Mässa

1/9 Öppet hus i Viksjö kyrka 11.00-15.00

kl. 11.00 Gudstjänst Motettkören, Gospelkören, Barn & Diskantkören

Kom och sjung med Motettkören 13.30!

13/10 kl. 11.00 Mässa

2/11 kl. 16.00

W.A.Mozart : Requiem

Birgitta Levin, sopran Eva-Karin Remback, alt

Klas Hedlund, tenor John Erik Eleby, bas

Viksjö Motettkör

Cathrine Skagstedt, orgel Johan Kyllmar, cello

Åke Hedbom, kontrabas
Eva-Karin Remback, dirigent

1/12 kl. 11.00 Adventsgudstjänst

Barn & Diskantkören

Motettkören

arr. A.Nyberg: Gläd did du Kristi brud
K.Nystedt: Velsignet vaere han
O.Olsson: Advent

15/12 kl. 18.00

Advents och Julkonsert

Järfälla Musikkår, Åke Hedbom, dirigent
Viksjö Motettkör, Eva-Karin Remback, dirigent

K.Nystedt: Velsignet naere han
Sv.folkmelodi: Goder afton i denna sal
arr. A.Nyberg: Bereden väg för herran
M.Praetorius: Det är en ros utsprungen
G.F.Händel: Joy to the world
L.H.Redner: Oh little town of Betlehem
arr. D.Willcocks: Deck the hall
Spanish Carol: A la nanita nana
Austrian carol: Still, still,still
arr. C.Wood: Ding dong! Merrily on high
R.Liljefors: När det lider mot jul
G.F.Händel: Dotter Sion
E.K.Remback: Det strålar en stjärna
arr. E.K.Remback: White Christmas

24/12 kl. 23.00 Midnattsmässa

I.Widen: Gläns över sjö och strand
Austrian Carol: Still, still, still
M.Praetorius: Det är en ros utsprungen
L.H.Redner: Oh little town of Bethlehem
R.Liljefors: När det lider mot jul
G.Nordqvist: Jul, jul, strålande jul

VÅREN 2013

3 februari kl.11.00 Högmässogudstjänst

17 mars kl.18.00
Antonin Dvorâk : Mässa i D

och Mariamusik från skilda epoker
Viksjö Motettkör
Johan Kyllmar, cello Cathrine Skagstedt, orgel, klaver
Eva-Karin Remback, dirigent

29 mars kl.11.00 Långfredagsgudstjänst

7 april kl.11.00 Högmässa

2 juni kl.18.00 i Viksjö Kyrka, Agrargränd 2

Försommarkonsert - "Kom och låt Dig hänföras!"

Viksjö Motettkör
Maria Wackt, sopran Pär Lund, piano
Eva-Karin Remback, dirigentHÖSTEN 2012

1 september Öppet hus i Viksjö kyrka kl 11.00 - 15.00

Många spännande aktiviteter!

23 september Högmässa kl 11.00

3 november Konsert på Alla Helgons dag kl 16.00

G.Fauré : Requiem även musik av S-D.Sandström mfl

Maria Wackt, sopran Anders Kjellstrand, baryton

Kammarmusiker ensemble


2 december Adventsgudstjänst kl 11.00

16 december Advents och Julkonsert kl 18.00

Järfälla Musikkår, Åke Hedbom, dirigent

Viksjö Motettkör, Eva-Karin Remback, dirigent

25 december Julotta kl 07.00

VÅREN 2012

4 mars kl 11.00 Högmässa

25 mars kl 18.00 Konsert på Mariebebådelsedag

Jan Kyhle, tenor

Johan Kyllmar, cello

Nonna Shilo Svensson, orgel, piano

Musik av Lasso, Busto, McGlynn mfl

6 april kl 11.00 Långfredagsgudstjänst
22 april kl 11.00 Högmässogudstjänst
17-21 maj Körresa till Rotterdam/Bryssel

3 juni kl 17.00 och 20.00 Konsert

Mark Levengood, recitation Birgitta Levin, sopran

Anders Kjellstrand, baryton Järfälla Oratoriekör

Järfälla Symfoniorkester Eva-Karin Remback, dirigent

L-E Larsson Förklädd Gud

E-K Remback: Din Godhet J.Sibelius: Andante Festivo

Senaste kommentarer