Välkommen till Viksjö Motettkör

Viksjö kyrkokör   i Järfälla församling, bildades i slutet av 1960-talet av Börje Lardner. Barbro Gidefeldt var körledare från 1970-talet. Nuvarande organist Eva-Karin Remback är sedan 2002 körens dirigent. Hösten 2003 bytte kören namn till Viksjö Motettkör, idag en blandad kör med ca.25 medlemmar. 

Torsdagar kl 19.00-21.15, repetition i Viksjö kyrka.

  Vi har plats för flera körmedlemmar!

Hör av dig för provsjungning!

Eva-Karin Remback 08-58021916

  Viksjö Motett Choir, located in a northern suburb of Stockholm, was established in the end of the1960's, and has been led by Eva-Karin Remback since 2002. The Choir consists of about 25 members, and has a wide repertoire covering both sacred and secular music from the 12th century’s medieval music to the contemporary works, including the choir leader’s own compositions.  The choir performs four concerts and 6-8 sevices per year .         

Körens program hösten 2022 

Söndag 18/9 kl. 10,00 Viksjö Kyrka

Söndag 18/9 kl. 15,00 i Maria Kyrka

Söndag 2/10 kl. 15,00 i Maria Kyrka

Söndag 2/10 kl. 16,00 i Barkarby Kyrka

Lördag 5/11 kl. 16,00 i Viksjö Kyrka

   Bl.a. Requiem av Fauré och Remback

Söndag 11/12 kl.15,00 i Viksjö Kyrka

Julkonsert med Motettkören

G F Händel: Messias , Del 1, Hallelujakören, Arior
Hanna Wåhlin, sopran  
Eva-Karin Remback, alt
Olof Lilja, tenor  
Håkan Ekenäs, bas
Orkester med stråkar ur Kungliga Hovkapellet  
Eva-Karin Remback, dirigent

Söndag 18/12 kl. 10,00 i Viksjö Kyrka

Julsångsgudstjänst

Välkommen till julsångsgudstjänst då vi sjunger in julen med våra mest älskade julsånger.
Viksjö Motettkör

Christer Torgé, trombon
Eva-Karin Remback, orgel, dirigent

Lördag  24/12 kl. 23,30 Julaftonsmässa Viksjö

Några av de större verk vi framfört:
O di Lasso Magnificat oktavi toni
A.Vivaldi Magnificat
J.Haydn "Lilla Orgelmässan"
W.A Mozart Missa Brevis i F
W.A.Mozart Requiem
G.Verdi Pater noster
G.Fauré Requiem
M.Duruflé Requiem
A.Ramirez Misa Criolla
   
E-K.Remback Missa Christo, Missa Lumine, Missa Spiritus Sancti

J.S.Bach  Juloratoriet  del I-III

J.S.Bach  Juloratoriet  del IV-V

J.H.Roman Den Svenska Messan

Remback : Sanctus ur Missa Christo
http://youtu.be/PNfPV_bgMdE  

Remback : Kyrie, Gloria ur Missa Lumine

Välkommen till vår webbsida

Senaste kommentarer